โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอบคุณชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ที่ได้มาช่วยกันตัดหญ้าที่สวนป่า จนสะอาด น่าอยู่ น่ามองมากครับ

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอขอบคุณคุณแม่จเบ็ญ บู่สุข ที่ได้มอบข้าวสารจ้าวจำนวน 1 กระสอบให้กับโรงเรียนใช้ในกิจกรรมอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนด้วยเมนูสุกี้  ที่อร่อยมากๆครับ

ขอบคุณคุณพ่อประเสริฐ ดวงเกตุที่ได้มอบแตงโมลูกใหญ่ๆ หวานๆ ให้กับโรงเรียนครับ

นายทองฉันท์  ผดาวัน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน

ผลการทดสอบ O-NET ,
NT , RT 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)

แผนปฏิบัติการ /
แผนกลยุทธ์

    หลักสูตรสถานศึกษา /                     กลุ่มสาระ

ประเมิน 9 จุดเน้น 

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19

ประเมินจุดเน้น 15 จุดเน้น ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด 19 ปีการศึกษา 2564

6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่ตั้งโรงเรียน

221  หมู่ 3  บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Line Official :  @733rnkqh 

       nongbuasom@buasom.ac.th