จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจึงจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนมารับแบบฝึกหัด ใบงาน นม และเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป


จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจึงจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนมารับแบบฝึกหัด ใบงาน นม และเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป


จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมจึงจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12-24 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนมารับแบบฝึกหัด ใบงาน นม และเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป


นายทองฉันท์ ผดาวัน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน

ผลการทดสอบ O-NET ,
NT , RT

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)

แผนปฏิบัติการ /
แผนกลยุทธ์

หลักสูตรสถานศึกษา / กลุ่มสาระ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19

กิจกรรม review หนองบัวโซม

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


ที่ตั้งโรงเรียน

221 หมู่ 3 บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2562)

Line Official : @733rnkqh

nongbuasom@buasom.ac.th