🎄🎄 เรียนออนไลน์คลิกเลย

(ขอบคุณคุณครูสมเจตน์ ไปเร็ว website https://pairew.wordpress.com)


🎄🎄 ทำแบบทดสอบออนไลน์

(ต้องทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 60% จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน)