สรุป คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

สอบได้ลำดับที่ 30 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จากทั้งหมด 193 โรงเรียน


สรุป รวมคะแนนทั้ง 2 ด้าน ลำดับที่ 18 ระดับเขตพื้นที่ (194 โรง)

ลำดับที่ 21 ระดับจังหวัด (320 โรง)

ผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562