โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอบคุณชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ที่ได้มาช่วยกันตัดหญ้าที่สวนป่า จนสะอาด น่าอยู่ น่ามองมากครับ

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอขอบคุณคุณแม่จเบ็ญ บู่สุข ที่ได้มอบข้าวสารจ้าวจำนวน 1 กระสอบให้กับโรงเรียนใช้ในกิจกรรมอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนด้วยเมนูสุกี้ ที่อร่อยมากๆครับ

ขอบคุณคุณพ่อประเสริฐ ดวงเกตุที่ได้มอบแตงโมลูกใหญ่ๆ หวานๆ ให้กับโรงเรียนครับ

นายทองฉันท์ ผดาวัน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน

ผลการทดสอบ O-NET ,
NT , RT

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)

แผนปฏิบัติการ /
แผนกลยุทธ์

หลักสูตรสถานศึกษา / กลุ่มสาระ

ประเมิน 9 จุดเน้น

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19

ประเมินจุดเน้น 15 จุดเน้น ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด 19 ปีการศึกษา 2564

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ที่ตั้งโรงเรียน

221 หมู่ 3 บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2562)

Line Official : @733rnkqh

nongbuasom@buasom.ac.th