โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบคุณคุณแม่นฤมล จันทร์สมัครที่ได้บริจาคหน้ากากอนามัย หนึ่งลังใหญ่ และแกลบเพื่อปลูกผักอีกหลายกระสอบ

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูมิ่งขวัญ ป้องปาน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยินดีต้อนรับครับ

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณแม่ประมวล คัฒมารศรี ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนด้วยเมนูที่อร่อยมากๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากๆครับ

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร ผลระดับ A ครับ

นายทองฉันท์ ผดาวัน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน

ผลการทดสอบ O-NET ,
NT , RT

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)

แผนปฏิบัติการ /
แผนกลยุทธ์

หลักสูตรสถานศึกษา / กลุ่มสาระ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด 19

กิจกรรม review หนองบัวโซม

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ที่ตั้งโรงเรียน

221 หมู่ 3 บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2562)

Line Official : @733rnkqh

nongbuasom@buasom.ac.th