หน้าแรก


https://sites.google.com/buasom.ac.th/ita-online

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สอน online ช่วงโควิด 2564

กิจกรรม review หนองบัวโซม

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนของพวกเรา


ข่าวไอที

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจhttp://202.29.214.75/amssplus/index.php

http://smart.obec.go.th/index.php

https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/home/

http://data.bopp-obec.info/emis/

https://bobec.bopp-obec.info/

http://smallschnb1.blogspot.com/

youtube โรงเรียน


ปฏิทิน

ที่ตั้งโรงเรียน


http://www.buasom.ac.th/web-board

https://forms.gle/C1GRcCXMrJKNYSna8

https://forms.gle/RAvHeBiL5ZZwacyC8

https://forms.gle/az4gNsCHqKaEEFf69