หน้าแรก


กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • 25 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษแบบ active learning โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฐานการเรียนรู้ ในช่วงสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนในช่วงปิดเรียนโควิด 19 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน แบ่งน ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 01:31 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองทำเจลล้างมือไว้สำหรับใช้ในโรงเร ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 01:11 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 01:13 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19     ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ก็จัดการเรียนการสอนโดยด ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2563 22:37 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในช่วงโควิด 19 นะครับ (เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ได้นับเวลาเรียน) เริ่ม 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563🌺🌺 ตารางการจ ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2563 18:46 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม review หนองบัวโซม

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนของพวกเรา


ข่าวไอที

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจ


http://202.29.214.75/amssplus/index.php

http://smart.obec.go.th/index.php

https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/home/

http://data.bopp-obec.info/emis/

http://bobec.bopp-obec.info/

https://school.curriculum51.net/

http://smallschnb1.blogspot.com/


youtube โรงเรียนปฏิทิน


ที่ตั้งโรงเรียน


วันที่ & เวลา