กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 เม.ย. 2562 03:48 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง onet61
26 มี.ค. 2562 07:40 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข 26 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
26 มี.ค. 2562 03:33 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ภาพกิจกรรม
26 มี.ค. 2562 03:30 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ภาพกิจกรรม
26 มี.ค. 2562 03:30 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ปัจฉิม61_๑๙๐๓๒๖_0273-COLLAGE.jpg กับ ภาพกิจกรรม
26 มี.ค. 2562 03:25 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ปัจฉิม61_๑๙๐๓๒๖_0338-COLLAGE.jpg กับ 26 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
26 มี.ค. 2562 03:25 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง 26 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
13 ก.พ. 2562 03:38 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ภาพกิจกรรม
13 ก.พ. 2562 03:36 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ภาพกิจกรรม
13 ก.พ. 2562 03:35 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ทัศนศึกษา_๑๙๐๒๑๓_0303-COLLAGE.jpg กับ ภาพกิจกรรม
13 ก.พ. 2562 03:29 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ทัศนศึกษา_๑๙๐๒๑๓_0303-COLLAGE.jpg กับ 7 ก.พ. 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
13 ก.พ. 2562 03:29 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง 7 ก.พ. 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
16 ต.ค. 2561 20:33 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561
16 ต.ค. 2561 20:31 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561
16 ต.ค. 2561 20:22 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561
16 ต.ค. 2561 20:07 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ปัน-COLLAGE.jpg กับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561
16 ต.ค. 2561 20:07 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561
29 ก.ย. 2561 21:52 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข หน้าแรก
29 ก.ย. 2561 21:51 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข หน้าแรก
29 ก.ย. 2561 21:48 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข หน้าแรก
18 ส.ค. 2561 03:04 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ frame.png กับ หน้าแรก
18 ส.ค. 2561 03:01 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ QR_Code_.png กับ หน้าแรก
10 ส.ค. 2561 07:14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ภาพกิจกรรม
10 ส.ค. 2561 07:14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ภาพกิจกรรม
10 ส.ค. 2561 07:13 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ กิจกรรมวันแม่ 2561_๑๘๐๘๑๐_0092-COLLAGE.jpg กับ ภาพกิจกรรม