กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ธ.ค. 2563 05:19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ปีการศึกษา 2563
16 ธ.ค. 2563 05:18 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ 20201216_114212-COLLAGE.jpg กับ ปีการศึกษา 2563
16 ธ.ค. 2563 05:17 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ 20201216_114212-COLLAGE.jpg กับ 16 ธ.ค. 63 คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
16 ธ.ค. 2563 05:17 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง 16 ธ.ค. 63 คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
15 ธ.ค. 2563 05:17 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ปีการศึกษา 2563
15 ธ.ค. 2563 05:16 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ปีการศึกษา 2563
15 ธ.ค. 2563 05:16 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ 20201215_114239-COLLAGE.jpg กับ ปีการศึกษา 2563
15 ธ.ค. 2563 05:15 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ปีการศึกษา 2563
15 ธ.ค. 2563 05:14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ เลี้ยงอาหาร_๒๐๑๒๑๔_22-COLLAGE.jpg กับ ปีการศึกษา 2563
14 ธ.ค. 2563 23:07 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ 20201215_114239-COLLAGE.jpg กับ 15 ธ.ค. 63 คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
14 ธ.ค. 2563 23:07 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง 15 ธ.ค. 63 คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
14 ธ.ค. 2563 22:59 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ เลี้ยงอาหาร_๒๐๑๒๑๔_22-COLLAGE.jpg กับ 14 ธ.ค. 63 คุณแม่โฮม ปักษา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
14 ธ.ค. 2563 22:59 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง 14 ธ.ค. 63 คุณแม่โฮม ปักษา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
27 พ.ย. 2563 20:14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ NB1 ITA School Online 2563 จำแนกแหล่งข้อมูล_002.jpg กับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020
27 พ.ย. 2563 20:14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ 3.jpg กับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020
27 พ.ย. 2563 20:14 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020
14 พ.ย. 2563 22:39 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข ปีการศึกษา 2563
14 พ.ย. 2563 22:38 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ทัศนศึกษา อบ.2-ป.4 ปี63_๒๐๑๑๑๑_77-COLLAGE.jpg กับ ปีการศึกษา 2563
14 พ.ย. 2563 22:25 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ LINE-icon.png กับ หน้าแรก
14 พ.ย. 2563 22:24 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ 176898.jpg กับ หน้าแรก
11 พ.ย. 2563 06:03 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แนบ ทัศนศึกษา อบ.2-ป.4 ปี63_๒๐๑๑๑๑_104-COLLAGE.jpg กับ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4
11 พ.ย. 2563 06:03 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สร้าง 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4
16 ก.ย. 2563 05:49 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข หน้าแรก
15 ก.ย. 2563 00:32 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข หน้าแรก
15 ก.ย. 2563 00:21 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า