เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการปลูกผัก

โพสต์6 ก.ค. 2562 03:44โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ในการดูแลรักษาผักที่ตนได้ปลูก ใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำผัก ซึ่งจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตข้างหน้าได้ ทั้งนี้เมื่อผักโตขึ้นมาก็สามารถนำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันทำให้สามารถลดรายจ่ายไปได้ส่วนหนึ่ง และยังสามารถนำไปขายที่ตลาดหมู่บ้าน ที่หน้าโรงเรียนในช่วงวัน เสาร์ และวันอังคารได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยแนะนำในการปลูกผักให้กับครูและนักเรียนด้วย


 
 

Comments