แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โพสต์1 เม.ย. 2564 05:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


✅✅โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงสุธิมา วันเพ็ญ สอบได้เป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
✅✅และคนที่ 2
ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงนันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง สอบได้สำรองลำดับที่ 107 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
✅✅ไทม์ไลน์ในการสอบ มีผู้สมัคร 1,775 คน สอบรอบแรกคัดเหลือ 305 คน สอบรอบสองคัดเหลือ 96 คน และสำรองอีก 133 คน😄😄
Comments