ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 12-24 ก.ค. 64

โพสต์10 ก.ค. 2564 00:50โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


    เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จึงจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 - 24 กรกฏาคม 2564Comments