ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020

โพสต์27 พ.ย. 2563 20:13โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


ผลการประเมินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 37 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องในการประเมินในปีนี้ ซึ่งการประเมินนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนที่1 บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน ส่วนที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเป็นผู้ประเมิน และส่วนที่ 3 การดูเอกสารหลักฐานต่างๆทางออนไลน์ ซึ่งจากทั้งหมด 37 โรงเรียน ปรากฎว่าผ่านการประเมิน 4 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับ กับระดับคุณภาพ A  Comments