ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 ต.ค. 2561 20:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 20:33 ]


   เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค. 2561"
   ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมืองฯ 6 จำนวน 5 รายการ และได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการเพื่อไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ คือรายการ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 รายลเอียดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆมีดังนี้
  1.  การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 1
       - ด.ญ.วชิราภรณ์  ศักดา
       - ด.ช.ศุภกานต์  บุญช่วยเหลือ
  2. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 2
       - ด.ช.เจษฎา  คามเขต
       - ด.ช.ภานุพงศ์  สุขล้าน
  3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 3
       - ด.ช.พีระพัฒน์  พิมพา
  4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 8
        - ด.ช.ปัญญากร  มุขอาษา
        - ด.ญ.เปมิกา  มุขอาษา
  5. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ได้ อันดับที่ 9 
        - ด.ช.วสุพล  บัวมี

ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับรายการที่ได้ไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยนะครับ และให้กำลังใจรายการต่างๆที่ลูกๆนั้นได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์เพื่อการแข่งขันในปีถัดๆไปครับ

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1-3
         


ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6
  


ผลการแข่งขันการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6 


ผลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
ผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3


Comments