กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562

โพสต์21 มี.ค. 2563 00:48โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วด้วย นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 18 ทุน 
   โดย  สอบได้ลำดับที่ 1  จำนวนเงิน  1,300  บาท
           สอบได้ลำดับที่  2  จำนวนเงิน 1,200  บาท
           สอบได้ลำดับที่  3  จำนวนเงิน  1,100  บาท  ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 -ป.6
   และยังมีทุนสำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่องาน จำนวน 22 ทุน ทุนละ  500 บาท
   และมีทุนสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีมารยาทงาม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 300 บาท
   ทั้งนี้โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อการศึกษาทั้ง 11 กองทุน ที่ได้อนุเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมด้วยดีตลอดมา

Comments