กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือฯ ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2560

โพสต์24 พ.ย. 2560 02:46โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2560 03:15 ]

        วันที่ 23-24 พ.ย. 2560 ศูนย์เครือข่ายฯเมือง 6 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนยานาง  เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ ทักษะชีวิตของนักเรียน รวมถึงระเบียบแถว ความรับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
        โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การผจญภัยฐานต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ๋งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน มีความสุขสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง  รวมถึงคณะผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนลูกหลานเป็นอย่างดี ไปร่วมชมกิจกรรมรอบกองไฟกันอย่างมากมาย 

Comments