ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อห้องพิเศษโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โพสต์10 เม.ย. 2564 05:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


✅✅ประกาศ ประกาศ ประกาศผลออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการสอบห้องพิเศษ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ซึ่งโรงเรียนเราส่งลงสนามสอบจำนวน 7 คน ผลปรากฎว่า
🔷1. ห้อง SMTE -->> ด.ช.วชิรวิชญ์ ไสวงาม สอบได้ลำดับที่ 19
🎊2. ห้อง G-SCIENCE -->> ด.ญ.พิมพกานต์ ขันทอง สอบได้ลำดับที่ 5
ด.ญ.สิรินัดดา สุวรรณเกษี สอบได้ลำดับที่ 6
ด.ญ.นันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง สอบได้ลำดับที่ 7
ด.ช. ปัญญากร มุขอาษา สอบได้ลำดับที่ 8
ด.ช.กิตติภพ จันปัญญา สอบได้ลำดับที่ 14
และ ด.ญ.จีรนันท์ สิมาชัย สอบได้สำรอง ลำดับที่ 5
🏆🏆โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบได้ทั้งหมดทุกคนด้วยครับ ปรบมือ.....📣📣🎊🎊
Comments