ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งของเรา

โพสต์30 มี.ค. 2561 02:00โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่สามารถสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูได้ ในห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้อง EIS คือ

👑👑1. ด.ช.ปรมินทร์ มุขอาษา สอบได้ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ จากผู้สมัครทั้งหมด 224 คน รับจำนวน 30 คน ผลปรากฎว่าสอบได้ลำดับที่ 7
👑👑2. ด.ช.พัชรพล แก้วเถาว์ สอบได้ห้อง EIS จากผู้สมัครทั้งหมด 150 คน รับจำนวน 80 คน ผลปรากฎว่าสอบได้ลำดับที่ 39 


Comments