แข่งทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ต.ค. 2560 23:41โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2560 23:51 ]
แข่งทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2560
 
 

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ปีนี้เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย จำนวน 4 รายการไปแข่งขันระดับเขตฯ  ได้แก่
1. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้เหรียญทอง อันดับ 6
2. การอ่านจับใจความ pisa ได้เหรียญเงิน อันดับ 8
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ คือ 
1.กิจกรรมคัดลายมือ ป.1-3 คือ ด.ญ.นันทรัตน์  ซ้อนเปียยุง นักเรียนชั้น ป.3
2.กิจกรรมสร้าง webpage ประเภท web editor ป.1-6  คือ ด.ช.ปรมินทร์ มุขอาษา และ ด.ช.พัชรพล แก้วเถาว์ นักเรียนชั้น ป.6
โดยทั้ง 2 รายการเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป ที่ จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 ด.ช.ปรมินทร์ มุขอาษา ด.ช.พัชรพล แก้วเถาว์ด.ญ.นันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง 


Comments