การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

โพสต์30 เม.ย. 2563 18:46โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในช่วงโควิด 19 นะครับ (เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ได้นับเวลาเรียน) เริ่ม 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

🌺🌺 ตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เริ่มเรียน 18 พ.ค. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ)

• ตารางกิจกรรมประจำวัน อนุบาล 1-3
• ตารางสอนออกอากาศ ป.1-ม.3

💐💐ดาวน์โหลด >> https://1drv.ms/u/s!AgF6DNjlMhR6gWMjU21fJsPBgx71?e=yGZHf5

🏆🏆ช่องทางการรับชม DLTV มีช่องทางการรับชม 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้
3. แอปพลิเคชัน DLTV ดูได้ทั้ง 15 ช่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store

"ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"


🌺🌺วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล🌺🌺
#กรณีที่1 เรียนที่บ้าน ผ่าน
- ทีวีระบบดิจิทัล
- ทีวี DLTV
- เว็บไซต์
- แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1-3
เวลา 08.30-11.00 น.
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน
#ทบทวนบทเรียน
เสริมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 13.00-14.30 น. ครูออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(2) ประถมศึกษาปีที่ 1-6
เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง #และนักเรียนโดยตรง
#ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น. ครูพบปะนักเรียนและรับ-ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Comments