จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง 2 ส.ค. 2564 - 7 ส.ค. 2564

โพสต์30 ก.ค. 2564 17:44โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


📢📢 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 📢📢
🎯เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 2564
🎯ให้นักเรียนไปรับ และ ส่งใบงาน พร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ ที่ 2 ส.ค. 2564 และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆทาง facebook ของโรงเรียนนะครับ
Comments