จัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ตั้งแต่ 30 ส.ค. 64 - 4 ก.ย. 64

โพสต์27 ส.ค. 2564 20:40โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


😃😃 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 😃😃
✴️✴️โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ online ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 2564 รวมเวลาเรียน 6 วัน
✴️✴️ให้นักเรียนมารับ และ ส่งใบงาน พร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ ที่ 30 ส.ค. 2564 และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆทาง facebook ของโรงเรียนนะครับ
Comments