ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์20 ต.ค. 2560 00:35โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2560 01:52 ]
ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

12 มิ.ย. 60 คณะครู นักการ นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ🙂🙂
     เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม🍋🥝🍉
โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุไม้จาก อบต.นาคำไฮ...จำนวน 5,000 ต้น
....❣️❣️ถึงแม้พวกเราจะเหนื่อย จะร้อน แต่ทุกคนก็อิ่มใจ ภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพ่อหลวงรัชการที่ 9 ของพวก
เรา❣️❣️               

Comments