9 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ

โพสต์9 ส.ค. 2562 07:44โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล การถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวถวายคำราชสดุดี....หลังจากเสร็จพิธีก็มีการจัดทำการ์ดป๊อบอับ วันแม่ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นป.6  ซึ่งนักเรียนทุกคนตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยจำกัดด้านเวลา อาจจะสวย หรือไม่สวยบ้าง แต่ทุกคนก็ตั้งใจทำเพื่อแม่จริงๆครับ
 
 Comments