8 เม.ย. 2564 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โพสต์8 เม.ย. 2564 08:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


ยินดีและดีใจกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563ที่จบการศึกษา.....วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีทุนการศึกษาดังนี้
1) ทุนเรียนดี จำนวน 18 ทุน โดยที่ 1 = 1,300 บาท ที่ 2 = 1,200 บาท ที่ 3 = 1,100 บาท
2) ทุนนักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีกริยามารยาทดีงาม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 500 บาท
3) ทุนนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา จำนวน 28 ทุน ทุนละ 500 บาท
และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อการศึกษา ทั้ง 12 กองทุนที่สนับทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมตลอดมา และมีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มอีก 1 กองทุน คือ กองทุน ชวลิต โดยคุณชวลิต ปักษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากๆครับ

Comments