7 ก.พ. 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:29โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆภายนอกโรงเรียน เสริมสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ป.6 จำนวน 51 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน แหล่งเรียนรู้ที่ไปคือ ท้องฟ้าจำลองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง คำชะโนด ซึ่งนักเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ครับ

Comments