5 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โพสต์6 ก.ค. 2562 03:27โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2562 03:29 ]


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความเสียสละเป็นจิตอาสา การรู้จักรักษาความสะอาดพื้นที่ต่างๆ รู้จักการคัดแยกขยะ และความสามัคคี โดยทั้งคณะครูและนักเรียนต่างร่วมมือกัน ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ พัฒนาทำความสะอาดทั้งในบริเวณโรงเรียนและรอบๆโรงเรียน สร้างความภูมิอกภูมิใจให้แก่นักเรียน และผู้ผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง เรียกได้ว่า "โรงเรียนสวยด้วยมือเรา" จริงๆ


 
 

Comments