28 ก.ย. 62 โรงเรียนนำเสนอ Best Practice

โพสต์28 ก.ย. 2562 08:01โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม นำผลการปฏิบัติงานไปจัดบู๊ทนิทรรศการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดยนำ best practice ของโรงเรียนคือ DLTV ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ซึ่งถือว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตาม DLTV ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูงกว่าระดับชาติทุกปี และอยู่ในลำดับที่ต้นๆของเขตพื้นที่การศึกษาฯมาโดยตลอด

Comments