26 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2562 03:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 07:40 ]


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ที่ได้ลำดับที่ 1-3 ในแต่ละชั้น จำนวน 18 ทุน โดย
******ลำดับที่ 1 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,300 บาท
******ลำดับที่ 2 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,200  บาท
******ลำดับที่ 3 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,100  บาท
และนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประพฤติ มีจิตอาสา รับผิดชอบงาน ทุนละ 500 บาท จำนวน 24 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมที่สนับสนุนโดยชุมชนจัดตั้งกองทุนขึ้นมา จำนวนทั้งสิ้น 11 กองทุน และนอกจากนี้ คุณแม่สมหมาย ฐานวิเศษ คุณครูละมัยจิต ภูสีดิน คุณเนตรทราย พร้อมครอบครัวญาติมิตรยังได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง จนอิ่มหนำสำราญใจกันมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผลบุญผลกุศลที่ท่านได้ทำในวันนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ สาธุ

Comments