26 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

โพสต์28 ก.ค. 2561 20:35โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ที่วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด บ้านหนองบัวโซม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ การให้ ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้สืบต่อไป 
    นอกจากนี้ยังมีคณะแม่บ้านหนองบัวโซม ได้มาทำบุญตั้งโรงทานขนมและน้ำหวาน ให้แก่เด็กๆและผู้ที่สัญจรไปมาได้รับประทานด้วย ถือว่าอ่ิ่มบุญ อ่ิ่มท้องกันถ้วนหน้าครับ


Comments