25 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษแบบ active learning

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฐานการเรียนรู้ ในช่วงสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนในช่วงปิดเรียนโควิด 19 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ป.1-2 , ป.3-4 , ป.5-6 ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมได้เล่นสนุกสนานปนกันไป ตามหลัก active leaning ซึ่งผลตอบรับจากนักเรียนเป็นที่นาพอใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนรู้ 


Comments