25 ก.ค. 62 วันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์25 ก.ค. 2562 04:36โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2562 08:08 ]


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 9 ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เช่น การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ การวาดภาพระบายสี การอ่านนิทานให้น้องฟัง การแข่งขันเปิดพจนานุกรม การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย และจัดให้มีการแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความบันเทิง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียกได้ว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่ที่ห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeComments