22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:11โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองทำเจลล้างมือไว้สำหรับใช้ในโรงเรียนในช่วงโรคระบาดโควิด 19 งานนี้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้เป็นอย่างยิ่ง ได้ฝึก ได้ลอง ตามหลักการ active learning 
Comments