21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์28 ก.ค. 2561 20:18โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพน้อบน้อม และการฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการในพิธีไหว้ครู ซึ่งเด็กๆตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม มีการเตรียมพาน ดอกไม้ ธูปเทียน อย่างพร้อมเพรียงในพิธีวันนี้


Comments