20-21 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือฯศูนย์เมือง 6

โพสต์24 ก.พ. 2563 06:24โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฯเครือข่ายเมือง 6 เพื่อเป็นการฝึกการใช้ทักษะชีวิต ช่วยเหลือตนเอง ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 37 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


Comments