1 พ.ย. 2562 ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์1 พ.ย. 2562 04:54โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนของเรา ให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
Comments