13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้ครู

โพสต์13 มิ.ย. 2562 00:45โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที และฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการของนักเรียน งานนี้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำกรวยดอกไม้ ทำพาน เพื่อนำมาไหว้ครู ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทย  ที่เป็นการระลึกถึงคุณครูผู้สั่งสอน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ทุกคนก็ต้องมีครูที่คอยให้คำชี้แนะ คอยอบรมสั่งสอน ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ที่หวังจะให้ศิษย์ได้ดีทุกคน แต่ถ้าใครที่ดูถูก ดูแคลนครูผู้มีพระคุณ โบราณท่านว่าไว้ว่าจะไม่มีความเจริญในชีวิต ในหน้าที่การงาน
 
Comments