11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4

โพสต์11 พ.ย. 2563 06:03โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


 เพื่อให้นักเรียนได้รับประการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับคนอื่น การเดินทาง การรู้จักกาละเทศะ โดยมีจุดหมายปลายทาง ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์หอยหินล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทั้งนี้นักเรียนต่างสนุกสนาน ตื่นเต้น กับประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู

Comments