10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

โพสต์10 ส.ค. 2561 07:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูเรา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
   -  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น การเขียนเรียงความ การเขีียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ การวาดภาพระบาย
   -  กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
   -  กิจกรรมการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
   -  กิจกรรมการทำดอกมะลิไหว้คุณแม่ด้วยกระดาษทิชชู่
   ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กล้าแสดงออก และมีความสุข เป็นอย่างยิ่ง

Comments