กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


16 ธ.ค. 63 คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์16 ธ.ค. 2563 05:17โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคือคุณแม่สำเนียง วิสัยหมู ที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันเกิดของท่านในปีนี้ ซึ่งเด็กๆต่างมีความสุขเป็นอย่างยิ่งในการรับประทานอาหาร เติมหลายรอบมาก ก็ขอให้คุณแม่สำเนียงพร้อมครอบครัวมีความสุข มากๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับ

15 ธ.ค. 63 คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์14 ธ.ค. 2563 23:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ คือคุณแม่ หนูนิล จันทร์สมัคร คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ร.ต.อ.สมัคร ชาทอง พร้อมครอบครัวญาติมิตร ท่านได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเยอะมาก พร้อมขนมหวานอร่อยๆ ครับ นอกจากนี้คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ยังมอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยครับ
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิืทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองนะครับ

14 ธ.ค. 63 คุณแม่โฮม ปักษา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์14 ธ.ค. 2563 22:59โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบพระคุณคุณแม่โฮม ปักษา พร้อมครอบครัวญาติมิตร ที่ได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน จัดเต็มหลากหลายเมนูมาก พร้อมกันนี้ท่านยังได้มอบน้ำดื่ม และช้อนรับประทานอาหารให้กับโรงเรียนอีกด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองนะครับ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020

โพสต์27 พ.ย. 2563 20:13โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมผลการประเมินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 37 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องในการประเมินในปีนี้ ซึ่งการประเมินนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนที่1 บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน ส่วนที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเป็นผู้ประเมิน และส่วนที่ 3 การดูเอกสารหลักฐานต่างๆทางออนไลน์ ซึ่งจากทั้งหมด 37 โรงเรียน ปรากฎว่าผ่านการประเมิน 4 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับ กับระดับคุณภาพ A  11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4

โพสต์11 พ.ย. 2563 06:03โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม เพื่อให้นักเรียนได้รับประการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับคนอื่น การเดินทาง การรู้จักกาละเทศะ โดยมีจุดหมายปลายทาง ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์หอยหินล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทั้งนี้นักเรียนต่างสนุกสนาน ตื่นเต้น กับประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู

สร้างจุดเช็คอิน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

โพสต์20 ส.ค. 2563 07:42โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 07:43 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโ่ซมได้สร้างจุดเช็คอินของโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งจุดเช็คอินให้สวยงาม เช่น ล้อยางรถยนต์ก็นำมาทำสีเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาน่ารักๆ หรือทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ขวดน้ำพลาสติกก็นำมาตัดทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้เล็กๆ ไม้ประดับ ตกแต่งอย่างสวยงามลงตัว โดยความร่วมมือของคณะครูและนักเรียนที่ช่วยกันรังสรรค์งานออกมาให้ได้ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม


 
 
 
 
 
 
  

25 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษแบบ active learning

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฐานการเรียนรู้ ในช่วงสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนในช่วงปิดเรียนโควิด 19 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ป.1-2 , ป.3-4 , ป.5-6 ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมได้เล่นสนุกสนานปนกันไป ตามหลัก active leaning ซึ่งผลตอบรับจากนักเรียนเป็นที่นาพอใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนรู้ 


22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:11โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองทำเจลล้างมือไว้สำหรับใช้ในโรงเรียนในช่วงโรคระบาดโควิด 19 งานนี้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้เป็นอย่างยิ่ง ได้ฝึก ได้ลอง ตามหลักการ active learning 
24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร

โพสต์25 ก.ค. 2563 22:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2563 01:13 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563กิจกรรมเยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19

โพสต์11 มิ.ย. 2563 22:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม    ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ก็จัดการเรียนการสอนโดยดูโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการทำงานใบงาน ซึ่งคณะครูก็ได้ออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์เพื่อติดตาม ดูแล แก้ปัญหา รวมถึงแนะนำ ซ่อมแซมเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ 
 
 

1-10 of 41