กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


26 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โพสต์26 มี.ค. 2562 03:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 07:40 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ที่ได้ลำดับที่ 1-3 ในแต่ละชั้น จำนวน 18 ทุน โดย
******ลำดับที่ 1 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,300 บาท
******ลำดับที่ 2 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,200  บาท
******ลำดับที่ 3 ของแต่ละชั้น ได้ทุนการศึกษา 1,100  บาท
และนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประพฤติ มีจิตอาสา รับผิดชอบงาน ทุนละ 500 บาท จำนวน 24 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมที่สนับสนุนโดยชุมชนจัดตั้งกองทุนขึ้นมา จำนวนทั้งสิ้น 11 กองทุน และนอกจากนี้ คุณแม่สมหมาย ฐานวิเศษ คุณครูละมัยจิต ภูสีดิน คุณเนตรทราย พร้อมครอบครัวญาติมิตรยังได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง จนอิ่มหนำสำราญใจกันมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผลบุญผลกุศลที่ท่านได้ทำในวันนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ สาธุ

7 ก.พ. 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:29โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม


โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆภายนอกโรงเรียน เสริมสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ป.6 จำนวน 51 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน แหล่งเรียนรู้ที่ไปคือ ท้องฟ้าจำลองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง คำชะโนด ซึ่งนักเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ครับ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 ต.ค. 2561 20:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 20:33 ]   เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค. 2561"
   ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมืองฯ 6 จำนวน 5 รายการ และได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการเพื่อไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ คือรายการ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 รายลเอียดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆมีดังนี้
  1.  การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 1
       - ด.ญ.วชิราภรณ์  ศักดา
       - ด.ช.ศุภกานต์  บุญช่วยเหลือ
  2. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 2
       - ด.ช.เจษฎา  คามเขต
       - ด.ช.ภานุพงศ์  สุขล้าน
  3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 3
       - ด.ช.พีระพัฒน์  พิมพา
  4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 8
        - ด.ช.ปัญญากร  มุขอาษา
        - ด.ญ.เปมิกา  มุขอาษา
  5. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ได้ อันดับที่ 9 
        - ด.ช.วสุพล  บัวมี

ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับรายการที่ได้ไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยนะครับ และให้กำลังใจรายการต่างๆที่ลูกๆนั้นได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์เพื่อการแข่งขันในปีถัดๆไปครับ

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1-3
         


ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6
  


ผลการแข่งขันการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6 


ผลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
ผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3


10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

โพสต์10 ส.ค. 2561 07:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูเรา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
   -  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น การเขียนเรียงความ การเขีียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ การวาดภาพระบาย
   -  กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
   -  กิจกรรมการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
   -  กิจกรรมการทำดอกมะลิไหว้คุณแม่ด้วยกระดาษทิชชู่
   ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กล้าแสดงออก และมีความสุข เป็นอย่างยิ่ง

26 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

โพสต์28 ก.ค. 2561 20:35โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ที่วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด บ้านหนองบัวโซม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ การให้ ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้สืบต่อไป 
    นอกจากนี้ยังมีคณะแม่บ้านหนองบัวโซม ได้มาทำบุญตั้งโรงทานขนมและน้ำหวาน ให้แก่เด็กๆและผู้ที่สัญจรไปมาได้รับประทานด้วย ถือว่าอ่ิ่มบุญ อ่ิ่มท้องกันถ้วนหน้าครับ


21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์28 ก.ค. 2561 20:18โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพน้อบน้อม และการฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการในพิธีไหว้ครู ซึ่งเด็กๆตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม มีการเตรียมพาน ดอกไม้ ธูปเทียน อย่างพร้อมเพรียงในพิธีวันนี้


13 เมษายน 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

โพสต์6 พ.ค. 2561 22:10โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 22:32 ]     อิ่มบุญ อิ่มเอมเปรมใจกันถ้วนหน้านะครับ สำหรับผ้าป่าเพื่อป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมของพวกเรา กับยอดทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย  273,387 บาท (รวมกับที่มาเพิ่มเติมทีหลัง) ซึ่งก็ถือว่าเกินคาดจริงๆ กับระยะเวลาเตรียมตัว การแจ้งข่าวด้วยเวลาอันสั่น แต่ความปรารถนา พลังแห่งศรัทธา ถือว่าล้นหลามมากจริงๆครับทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น คณะศิษย์เก่า คณะผ้าป่าสายต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยพลังความศรัทธา ความสามัคคี เพื่อพัมนาการศึกษาลูกหลานบ้านเรา โรงเรียนของพวกเราทุกคน
    ขออานิสงฆ์ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ ได้ส่งผลต่อตัวท่านและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยเงินทอง ด้วยเทอญ สาธุ
MOVIE.mp4

27 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบทุนการศึกษา

โพสต์30 มี.ค. 2561 04:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม    เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 ของทุกๆชั้น รวม 18 ทุน ซึ่งที่ 1 ได้ 1,200 บาท ที่ 2 ได้ 1,100 บาท และที่ 3 ได้ 1,000 บาท และมีทุนสำหรับนักเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 400 บาท และสุดท้ายยังมีทุนพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกหลายทุน เช่น ทุนสำหรับชั้น ป.6 ในการสอบโอเน็ตที่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม งานนี้ท่านผู้อำนวยการ ทองฉัน ผดาวัน มอบทุนพิเศษส่วนตัวให้กับครูและนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 4,000 บาท และทุนสำหรับนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคอีก 3 ทุน เรียกได้ว่า งานนี้มีความสุขกันถ้วนหน้าเลยทีเดียวครับชื่นชมกับผลการทดสอบโอเน็ตชั้น ป.6

โพสต์30 มี.ค. 2561 02:15โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 02:18 ]      ประกาศผลสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบระดับชาติ o-net ป.6 ซึ่งปีนี้ถือว่าทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากๆ ยังรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานหนองบัวโซมไว้เช่นเดิม  ผลปรากฎว่่า โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม มีผลคะแนนเฉลี่ยได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา จากโรงเรียนทั้งหมด 214 โรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีผลอีกดังนี้🎉🎉

🍊🍊 - ได้ลำดับที่ 1 ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จากทั้ง หมด 75 โรงเรียน
                 -  ได้ลำดับที่ 1 ของศูนย์เครือข่าย เมือง 6 

🍊🍊 และเรียงคะแนนตามวิชาที่สอบ มีผลดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 2 จาก 214 โรงเรียน
- วิชาภาษาไทย ได้ที่ 5 จาก 214 โรงเรียน
- วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ที่ 5 จาก 214 โรงเรียน
- วิชาคณิตศาสตร์ ได้ที่ 8 จาก 214 โรงเรียน
- และเมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 วิชาแล้ว จึงได้ลำดับที่ 2 จาก 214 โรงเรียนครับ

👏👏ปรบมือรัวๆ..ให้กับลูกๆ ป.6 ที่มีความตั้งใจ และความพยายามอย่างที่สุด จนนำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ครับ

ที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ จาก 214 โรงเรียนที่ 1 ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จาก 75 โรงเรียน


ที่ 1 ของศูนย์เครือข่าย เมือง 6


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งของเรา

โพสต์30 มี.ค. 2561 02:00โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่สามารถสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูได้ ในห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้อง EIS คือ

👑👑1. ด.ช.ปรมินทร์ มุขอาษา สอบได้ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ จากผู้สมัครทั้งหมด 224 คน รับจำนวน 30 คน ผลปรากฎว่าสอบได้ลำดับที่ 7
👑👑2. ด.ช.พัชรพล แก้วเถาว์ สอบได้ห้อง EIS จากผู้สมัครทั้งหมด 150 คน รับจำนวน 80 คน ผลปรากฎว่าสอบได้ลำดับที่ 39 


1-10 of 19