กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


สร้างจุดเช็คอิน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

โพสต์20 ส.ค. 2563 07:42โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 07:43 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโ่ซมได้สร้างจุดเช็คอินของโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งจุดเช็คอินให้สวยงาม เช่น ล้อยางรถยนต์ก็นำมาทำสีเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาน่ารักๆ หรือทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ขวดน้ำพลาสติกก็นำมาตัดทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้เล็กๆ ไม้ประดับ ตกแต่งอย่างสวยงามลงตัว โดยความร่วมมือของคณะครูและนักเรียนที่ช่วยกันรังสรรค์งานออกมาให้ได้ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม


 
 
 
 
 
 
  

25 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษแบบ active learning

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฐานการเรียนรู้ ในช่วงสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนในช่วงปิดเรียนโควิด 19 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ป.1-2 , ป.3-4 , ป.5-6 ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมได้เล่นสนุกสนานปนกันไป ตามหลัก active leaning ซึ่งผลตอบรับจากนักเรียนเป็นที่นาพอใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนรู้ 


22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:11โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองทำเจลล้างมือไว้สำหรับใช้ในโรงเรียนในช่วงโรคระบาดโควิด 19 งานนี้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้เป็นอย่างยิ่ง ได้ฝึก ได้ลอง ตามหลักการ active learning 
24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร

โพสต์25 ก.ค. 2563 22:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2563 01:13 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563กิจกรรมเยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19

โพสต์11 มิ.ย. 2563 22:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม    ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ก็จัดการเรียนการสอนโดยดูโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการทำงานใบงาน ซึ่งคณะครูก็ได้ออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์เพื่อติดตาม ดูแล แก้ปัญหา รวมถึงแนะนำ ซ่อมแซมเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ 
 
 

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

โพสต์30 เม.ย. 2563 18:46โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในช่วงโควิด 19 นะครับ (เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ได้นับเวลาเรียน) เริ่ม 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

🌺🌺 ตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เริ่มเรียน 18 พ.ค. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ)

• ตารางกิจกรรมประจำวัน อนุบาล 1-3
• ตารางสอนออกอากาศ ป.1-ม.3

💐💐ดาวน์โหลด >> https://1drv.ms/u/s!AgF6DNjlMhR6gWMjU21fJsPBgx71?e=yGZHf5

🏆🏆ช่องทางการรับชม DLTV มีช่องทางการรับชม 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้
3. แอปพลิเคชัน DLTV ดูได้ทั้ง 15 ช่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store

"ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"


🌺🌺วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล🌺🌺
#กรณีที่1 เรียนที่บ้าน ผ่าน
- ทีวีระบบดิจิทัล
- ทีวี DLTV
- เว็บไซต์
- แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1-3
เวลา 08.30-11.00 น.
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน
#ทบทวนบทเรียน
เสริมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 13.00-14.30 น. ครูออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(2) ประถมศึกษาปีที่ 1-6
เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง #และนักเรียนโดยตรง
#ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น. ครูพบปะนักเรียนและรับ-ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562

โพสต์21 มี.ค. 2563 00:48โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วด้วย นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 18 ทุน 
   โดย  สอบได้ลำดับที่ 1  จำนวนเงิน  1,300  บาท
           สอบได้ลำดับที่  2  จำนวนเงิน 1,200  บาท
           สอบได้ลำดับที่  3  จำนวนเงิน  1,100  บาท  ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 -ป.6
   และยังมีทุนสำหรับนักเรียนที่มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่องาน จำนวน 22 ทุน ทุนละ  500 บาท
   และมีทุนสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีมารยาทงาม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 300 บาท
   ทั้งนี้โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อการศึกษาทั้ง 11 กองทุน ที่ได้อนุเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมด้วยดีตลอดมา

20-21 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือฯศูนย์เมือง 6

โพสต์24 ก.พ. 2563 06:24โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฯเครือข่ายเมือง 6 เพื่อเป็นการฝึกการใช้ทักษะชีวิต ช่วยเหลือตนเอง ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 37 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


19-25 ธ.ค. 62 แข่งกีฬาศูนย์ฯเมือง 6

โพสต์28 ธ.ค. 2562 02:50โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเมือง 6 "หนองปลาขาวเกมส์ " ซึ่งผลงานนักเรียนในปีนี้ถือว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

🏆🏆 เหรียญทองที่ 1 วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อหญิง เปตองชาย
🏆🏆 เหรียญเงิน ฟุตซอล ป.1-ป.3 , ตะกร้อชาย , เปตองหญิง
🏆🏆 เหรียญทองแดง ฟุตซอล ป.4-6 , ฟุตบอล 11 คน
🏆🏆 กรีฑาและกีฬาอนุบาล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

🏆🏆 ถ้วยรางวัลรวมประเภทกีฬา
🏆🏆 ถ้วยรางวัลรวมประเภทกีฬา + กรีฑา

รวมทั้งหมด 12 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวมถ้วยรางวัล 6 ถ้วย

💐💐อันดับที่ 1 ของศูนย์เครือข่ายเมือง 6☝️☝️

🌷🌷ของคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนการกีฬาทั้งทุนทรัพย์ อาหาร การกิน และเสียงเชียร์อันกึกก้อง อยู่ด้วยกันตลอดการแข่งขัน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชุมชนเราที่อบอุ่นมากๆมาเชียร์กันเต็มเต็นท์ตลอด และผู้ปิดทองหลังพระอีกท่านหนึ่งที่ขออนุญาติกล่าวถึง โค้ชต้น Ton Isara Phusidin ที่มาช่วยสอนฟุตบอลให้เด็กๆ ตลอดเทอมแรกจนเด็กๆเกิดทักษะและชอบกีฬาฟุตบอลมาก

😊😊ทางโรงเรียนก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงครับ


ดูภาพเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดรูปภาพ คลิกที่นี่เล้ยยย

1 พ.ย. 2562 ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์1 พ.ย. 2562 04:54โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนของเรา ให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
1-10 of 36