กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อห้องพิเศษโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โพสต์10 เม.ย. 2564 05:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม✅✅ประกาศ ประกาศ ประกาศผลออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการสอบห้องพิเศษ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ซึ่งโรงเรียนเราส่งลงสนามสอบจำนวน 7 คน ผลปรากฎว่า
🔷1. ห้อง SMTE -->> ด.ช.วชิรวิชญ์ ไสวงาม สอบได้ลำดับที่ 19
🎊2. ห้อง G-SCIENCE -->> ด.ญ.พิมพกานต์ ขันทอง สอบได้ลำดับที่ 5
ด.ญ.สิรินัดดา สุวรรณเกษี สอบได้ลำดับที่ 6
ด.ญ.นันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง สอบได้ลำดับที่ 7
ด.ช. ปัญญากร มุขอาษา สอบได้ลำดับที่ 8
ด.ช.กิตติภพ จันปัญญา สอบได้ลำดับที่ 14
และ ด.ญ.จีรนันท์ สิมาชัย สอบได้สำรอง ลำดับที่ 5
🏆🏆โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบได้ทั้งหมดทุกคนด้วยครับ ปรบมือ.....📣📣🎊🎊

8 เม.ย. 2564 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

โพสต์8 เม.ย. 2564 08:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมยินดีและดีใจกับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563ที่จบการศึกษา.....วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีทุนการศึกษาดังนี้
1) ทุนเรียนดี จำนวน 18 ทุน โดยที่ 1 = 1,300 บาท ที่ 2 = 1,200 บาท ที่ 3 = 1,100 บาท
2) ทุนนักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย มีกริยามารยาทดีงาม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 500 บาท
3) ทุนนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสา จำนวน 28 ทุน ทุนละ 500 บาท
และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณกองทุนเพื่อการศึกษา ทั้ง 12 กองทุนที่สนับทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมตลอดมา และมีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มอีก 1 กองทุน คือ กองทุน ชวลิต โดยคุณชวลิต ปักษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากๆครับ

แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โพสต์1 เม.ย. 2564 05:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม✅✅โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงสุธิมา วันเพ็ญ สอบได้เป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
✅✅และคนที่ 2
ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงนันทรัตน์ ซ้อนเปียยุง สอบได้สำรองลำดับที่ 107 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย
✅✅ไทม์ไลน์ในการสอบ มีผู้สมัคร 1,775 คน สอบรอบแรกคัดเหลือ 305 คน สอบรอบสองคัดเหลือ 96 คน และสำรองอีก 133 คน😄😄

16 ธ.ค. 63 คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์16 ธ.ค. 2563 05:17โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคือคุณแม่สำเนียง วิสัยหมู ที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันเกิดของท่านในปีนี้ ซึ่งเด็กๆต่างมีความสุขเป็นอย่างยิ่งในการรับประทานอาหาร เติมหลายรอบมาก ก็ขอให้คุณแม่สำเนียงพร้อมครอบครัวมีความสุข มากๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับ

15 ธ.ค. 63 คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์14 ธ.ค. 2563 23:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ คือคุณแม่ หนูนิล จันทร์สมัคร คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ร.ต.อ.สมัคร ชาทอง พร้อมครอบครัวญาติมิตร ท่านได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเยอะมาก พร้อมขนมหวานอร่อยๆ ครับ นอกจากนี้คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ยังมอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยครับ
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิืทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองนะครับ

14 ธ.ค. 63 คุณแม่โฮม ปักษา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์14 ธ.ค. 2563 22:59โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบพระคุณคุณแม่โฮม ปักษา พร้อมครอบครัวญาติมิตร ที่ได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน จัดเต็มหลากหลายเมนูมาก พร้อมกันนี้ท่านยังได้มอบน้ำดื่ม และช้อนรับประทานอาหารให้กับโรงเรียนอีกด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองนะครับ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020

โพสต์27 พ.ย. 2563 20:13โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมผลการประเมินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 37 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องในการประเมินในปีนี้ ซึ่งการประเมินนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนที่1 บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน ส่วนที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเป็นผู้ประเมิน และส่วนที่ 3 การดูเอกสารหลักฐานต่างๆทางออนไลน์ ซึ่งจากทั้งหมด 37 โรงเรียน ปรากฎว่าผ่านการประเมิน 4 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับ กับระดับคุณภาพ A  11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4

โพสต์11 พ.ย. 2563 06:03โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม เพื่อให้นักเรียนได้รับประการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับคนอื่น การเดินทาง การรู้จักกาละเทศะ โดยมีจุดหมายปลายทาง ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์หอยหินล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทั้งนี้นักเรียนต่างสนุกสนาน ตื่นเต้น กับประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางร่วมกับเพื่อนๆและคุณครู

สร้างจุดเช็คอิน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

โพสต์20 ส.ค. 2563 07:42โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2563 07:43 ]โรงเรียนบ้านหนองบัวโ่ซมได้สร้างจุดเช็คอินของโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งจุดเช็คอินให้สวยงาม เช่น ล้อยางรถยนต์ก็นำมาทำสีเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาน่ารักๆ หรือทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ขวดน้ำพลาสติกก็นำมาตัดทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้เล็กๆ ไม้ประดับ ตกแต่งอย่างสวยงามลงตัว โดยความร่วมมือของคณะครูและนักเรียนที่ช่วยกันรังสรรค์งานออกมาให้ได้ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม


 
 
 
 
 
 
  

25 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษแบบ active learning

โพสต์27 ก.ค. 2563 01:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฐานการเรียนรู้ ในช่วงสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนในช่วงปิดเรียนโควิด 19 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ป.1-2 , ป.3-4 , ป.5-6 ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมได้เล่นสนุกสนานปนกันไป ตามหลัก active leaning ซึ่งผลตอบรับจากนักเรียนเป็นที่นาพอใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนรู้ 


1-10 of 44