กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รายการหน้าเว็บย่อย


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 ต.ค. 2561 20:07โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 20:33 ]   เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค. 2561"
   ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมืองฯ 6 จำนวน 5 รายการ และได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการเพื่อไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ คือรายการ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3 รายลเอียดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆมีดังนี้
  1.  การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 1
       - ด.ญ.วชิราภรณ์  ศักดา
       - ด.ช.ศุภกานต์  บุญช่วยเหลือ
  2. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 2
       - ด.ช.เจษฎา  คามเขต
       - ด.ช.ภานุพงศ์  สุขล้าน
  3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 3
       - ด.ช.พีระพัฒน์  พิมพา
  4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 8
        - ด.ช.ปัญญากร  มุขอาษา
        - ด.ญ.เปมิกา  มุขอาษา
  5. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 ได้ อันดับที่ 9 
        - ด.ช.วสุพล  บัวมี

ทางโรงเรียนก็ขอแสดงความยินดีกับรายการที่ได้ไปแข่งต่อระดับชาติที่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยนะครับ และให้กำลังใจรายการต่างๆที่ลูกๆนั้นได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์เพื่อการแข่งขันในปีถัดๆไปครับ

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1-3
         


ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6
  


ผลการแข่งขันการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ป.4-6 


ผลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
ผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3


10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

โพสต์10 ส.ค. 2561 07:08โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูเรา ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
   -  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น การเขียนเรียงความ การเขีียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ การวาดภาพระบาย
   -  กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่
   -  กิจกรรมการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
   -  กิจกรรมการทำดอกมะลิไหว้คุณแม่ด้วยกระดาษทิชชู่
   ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กล้าแสดงออก และมีความสุข เป็นอย่างยิ่ง

26 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา

โพสต์28 ก.ค. 2561 20:35โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ที่วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด บ้านหนองบัวโซม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ การให้ ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้สืบต่อไป 
    นอกจากนี้ยังมีคณะแม่บ้านหนองบัวโซม ได้มาทำบุญตั้งโรงทานขนมและน้ำหวาน ให้แก่เด็กๆและผู้ที่สัญจรไปมาได้รับประทานด้วย ถือว่าอ่ิ่มบุญ อ่ิ่มท้องกันถ้วนหน้าครับ


21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์28 ก.ค. 2561 20:18โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพน้อบน้อม และการฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการในพิธีไหว้ครู ซึ่งเด็กๆตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม มีการเตรียมพาน ดอกไม้ ธูปเทียน อย่างพร้อมเพรียงในพิธีวันนี้


13 เมษายน 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม

โพสต์6 พ.ค. 2561 22:10โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 22:32 ]     อิ่มบุญ อิ่มเอมเปรมใจกันถ้วนหน้านะครับ สำหรับผ้าป่าเพื่อป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมของพวกเรา กับยอดทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย  273,387 บาท (รวมกับที่มาเพิ่มเติมทีหลัง) ซึ่งก็ถือว่าเกินคาดจริงๆ กับระยะเวลาเตรียมตัว การแจ้งข่าวด้วยเวลาอันสั่น แต่ความปรารถนา พลังแห่งศรัทธา ถือว่าล้นหลามมากจริงๆครับทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น คณะศิษย์เก่า คณะผ้าป่าสายต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยพลังความศรัทธา ความสามัคคี เพื่อพัมนาการศึกษาลูกหลานบ้านเรา โรงเรียนของพวกเราทุกคน
    ขออานิสงฆ์ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ ได้ส่งผลต่อตัวท่านและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยเงินทอง ด้วยเทอญ สาธุ
MOVIE.mp4

27 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบทุนการศึกษา

โพสต์30 มี.ค. 2561 04:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม    เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 ของทุกๆชั้น รวม 18 ทุน ซึ่งที่ 1 ได้ 1,200 บาท ที่ 2 ได้ 1,100 บาท และที่ 3 ได้ 1,000 บาท และมีทุนสำหรับนักเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 400 บาท และสุดท้ายยังมีทุนพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกหลายทุน เช่น ทุนสำหรับชั้น ป.6 ในการสอบโอเน็ตที่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม งานนี้ท่านผู้อำนวยการ ทองฉัน ผดาวัน มอบทุนพิเศษส่วนตัวให้กับครูและนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 4,000 บาท และทุนสำหรับนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคอีก 3 ทุน เรียกได้ว่า งานนี้มีความสุขกันถ้วนหน้าเลยทีเดียวครับชื่นชมกับผลการทดสอบโอเน็ตชั้น ป.6

โพสต์30 มี.ค. 2561 02:15โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 02:18 ]      ประกาศผลสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบระดับชาติ o-net ป.6 ซึ่งปีนี้ถือว่าทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากๆ ยังรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานหนองบัวโซมไว้เช่นเดิม  ผลปรากฎว่่า โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม มีผลคะแนนเฉลี่ยได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา จากโรงเรียนทั้งหมด 214 โรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีผลอีกดังนี้🎉🎉

🍊🍊 - ได้ลำดับที่ 1 ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จากทั้ง หมด 75 โรงเรียน
                 -  ได้ลำดับที่ 1 ของศูนย์เครือข่าย เมือง 6 

🍊🍊 และเรียงคะแนนตามวิชาที่สอบ มีผลดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 2 จาก 214 โรงเรียน
- วิชาภาษาไทย ได้ที่ 5 จาก 214 โรงเรียน
- วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ที่ 5 จาก 214 โรงเรียน
- วิชาคณิตศาสตร์ ได้ที่ 8 จาก 214 โรงเรียน
- และเมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 วิชาแล้ว จึงได้ลำดับที่ 2 จาก 214 โรงเรียนครับ

👏👏ปรบมือรัวๆ..ให้กับลูกๆ ป.6 ที่มีความตั้งใจ และความพยายามอย่างที่สุด จนนำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ครับ

ที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ จาก 214 โรงเรียนที่ 1 ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จาก 75 โรงเรียน


ที่ 1 ของศูนย์เครือข่าย เมือง 6


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งของเรา

โพสต์30 มี.ค. 2561 02:00โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่สามารถสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูได้ ในห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้อง EIS คือ

👑👑1. ด.ช.ปรมินทร์ มุขอาษา สอบได้ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ จากผู้สมัครทั้งหมด 224 คน รับจำนวน 30 คน ผลปรากฎว่าสอบได้ลำดับที่ 7
👑👑2. ด.ช.พัชรพล แก้วเถาว์ สอบได้ห้อง EIS จากผู้สมัครทั้งหมด 150 คน รับจำนวน 80 คน ผลปรากฎว่าสอบได้ลำดับที่ 39 


16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โพสต์17 ก.พ. 2561 19:55โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2561 21:57 ]    โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3 และมีลูกเสือสามัญรุ่นพี่ ป.4 - ป.6 เป็นพี่เลี้ยงร่วมเดินทางไกลร่วมกับน้องๆด้วย งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการผจญภัยฐานต่างๆ และเหนื่อยจากการเดินทางไกล เรียกได้ว่าครบชุดจริงๆ ที่สำคัญเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับลูกเสือเนตรนารีทุกคนให้รู้จักมีวินัย อดทน และความสามัคคี
    และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ไปร่วมให้กำลังใจลูกๆนักเรียน รวมถึงการทำฐานผจญภัยต่างๆช่วยกัน งานนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ทุกท่านมีให้ครับรวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯเมือง 6 หรือกีฬา 3 ฤดู ทั้งหนาว ฝน และแดด ระหว่างวันที่ 25-29 ธ.ค. 60

โพสต์31 ธ.ค. 2560 08:04โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม   [ อัปเดต 31 ธ.ค. 2560 08:11 ]     เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯเมือง 6 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเล่นๆว่า กีฬา 3 ฤดู ซึ่งมีทั้งหนาว หนาวมาก ฝน และแดดมาก เรียกได้ว่าครบเซตกันเลยจริงๆ
     ซึีงจากผลการแข่งขันกีฬาหลายๆประเภทของโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ก็ถือว่าบางประเภทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บางประเภทก็พลาดจากเป้าหมาย แต่่บางประเภทนี่สิ เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้จริงๆ นักกีฬาทุกคนก็ถือว่ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำเพื่อโรงเรียนจริงๆ ทั้งฝึกซ้อม ทั้งแข่งขัน รวมถึงกองเชียร์น้องๆที่ไม่ได้ลงแข่ง ก็คอยเชียร์พี่ๆอย่างไม่ลดละ เรียกได้ว่าเอาใจครูไปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วกัน
     และที่สำคัญกำลังแรงใจ จากผู้ปกครองทั้งกำลังแรงใจ แรงทุนทรัพย์ ที่ช่วยกันบริจาคสนับสนุนค่าอาหารการกิน ทำให้นักกีฬามีกำลังแรงใจเป็นอย่า่งมาก ถือว่าเป็นความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์อย่างดี่เยี่ยมของชุมชนบ้านหนองบัวโซมเลยทีเดียว ที่ผู้ปกครองจะคอยสนับสนุนลูกหลานอย่างเต็มที่ทุกกิจกรรมที่โรงเรียจัดเลย จะสังเกตได้ว่าผู้ปกครองจะเต็มเต้นท์ของโรงเรียนตลอด ช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดเตรียมอาหารให้ลูกๆ หรือเต็มที่ในการเชียร์ขอบสนามทุกสนามเลย....ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจ อุ่นใจ ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รู้ว่าผู้ปกครองชุมชนของพวกเรา ไม่ได้ปล่อยให้พวกเราชาวโรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ทุกคนถือเป็นแรงพลัง ผลักดันให้ครูและนักเรียนมีความพยายาม และมุมานะมากๆขึ้นในการทำกิจกรรมต่างๆครับ.....
     สำหรับผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมีดังนี้นะครับ....แจ้งก่อนนะครับว่าปีนี้เราได้เข้าชิงเหรียญทอง 4 ประเภทนั่นก็คือ วอลเลย์บอลชาย  วอลเลย์บอลหญิง  ตะกร้อชาย  และตะกร้อหญิง ครับ ผลดังนี้ครับ
     1. วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1
     2. วอลเลย์บอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ถือว่าเกินความคาดหมายอย่างยิ่งที่ได้เข้าชิง)
     3. ตะกร้อชาย  รองชนะเลิศอันดับ 1
     4. ตะกร้อหญิง  รองชนะเลิศอันดับ 1 (อันนี้ก็เกินความหมายเหมือนกันครับ 555)    

1-10 of 17