ปีการศึกษา 2563

8 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ


15 ธ.ค. 63 แม่นฤมล จันทร์สมัคร

https://photos.app.goo.gl/ZGRwmbGC5LW1SsHX6

อ.2-ป.4 ทัศนศึกษา 2563


เยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19


24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร

https://photos.app.goo.gl/fDRtXgNnD7T3xDZE6


16 ธ.ค. 63 แม่สำเนียงเลี้ยงอาหาร

https://photos.app.goo.gl/ppGNaa4uWhKKmScm9

14 ธ.ค. 63 แม่โฮม ปักษาเลี้ยงอาหาร

https://photos.app.goo.gl/VvUpTYwCqBqYvi646

22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ

https://photos.app.goo.gl/QxqqwqCXzA7ujVZJA

25 ก.ค. 63 ค่ายภาษาอังกฤษ

https://photos.app.goo.gl/e71ENKeg17hgx4498


Comments