ปีการศึกษา 2563

เยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19


24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร

https://photos.app.goo.gl/fDRtXgNnD7T3xDZE6


22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ

https://photos.app.goo.gl/QxqqwqCXzA7ujVZJA

25 ก.ค. 63 ค่ายภาษาอังกฤษ

https://photos.app.goo.gl/e71ENKeg17hgx4498


Comments