ปีการศึกษา 2562

ปิจฉิมและมอบทุน ปีการศึกษา2562

https://photos.app.goo.gl/TKEvqjmkohedEo6Q8

กีฬาศูนย์ 19-25 ธ.ค. 62


28 ก.ย. 62 เสนอ Best Practice

https://photos.app.goo.gl/DRwmEwBeoF4JF5om9

25 ก.ค.62 วันภาษาไทย

https://photos.app.goo.gl/amitFR4XuMf6Ktgp7

5 ก.ค.62 พัฒนาโรงเรียน

https://photos.app.goo.gl/XwUv4ZWhLyqXwUKb8

13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู


เข้าค่ายลูกเสือ 20.21 ก.พ. 63

https://photos.app.goo.gl/vc1goh1GtS7o5Umn9

1 พ.ย.62 ประชุมผู้ปกครอง

https://photos.app.goo.gl/jsDcy1jnEUgNB1m37

9 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ

https://photos.app.goo.gl/ouABDUR4jDq8hcwj6

15 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา

https://photos.app.goo.gl/k1QCYD47fk4dqtxM7

ทักษะชีวิตการปลูกผัก


7 ก.พ.62 ทัศนศึกษา
Comments