ปีการศึกษา 2561

26 มี.ค.61 ปัจฉิมนิเทศ


26 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา


27 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ

https://photos.app.goo.gl/M5HwUfHCeA9sbpWz2

ลูกเสือสำรอง16 ก.พ. 61

https://photos.app.goo.gl/Lud8oDm1xEfITEMv2

10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ

https://photos.app.goo.gl/TcrfDr8ZmX27pzwj9

กิจกรรมไหว้ครู 2561


13 เม.ย. 61 ผ้าป่าโรงเรียน

https://photos.app.goo.gl/69Zbj8SQiNt5qtNRA

Comments