ปีการศึกษา 2560

แข่งขันกีฬาศูนย์ฯ 25-29 ธ.ค. 60

https://photos.app.goo.gl/BelL58HRbEZhFZMY2

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

https://photos.app.goo.gl/rNZBmN0jmHS2WC8x1

พิธีมอบเกียรติวันแม่ 2560

https://photos.app.goo.gl/J7KulE03PxRHjE382

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560


ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

https://photos.app.goo.gl/66RNCKNRZeE6GW0o2

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

https://photos.app.goo.gl/btPzZfCzgKaWR73B3

กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์

https://photos.app.goo.gl/AfjAuBkm5Ukufldd2

เข้าค่ายลูกเสือ 23-24 พ.ย. 60


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

https://photos.app.goo.gl/CdPKjNcTokJpk34r1

กิจกรรมวันแม่ 2560

https://photos.app.goo.gl/C7BAJmMpbueAIiZJ3

ทำบุญวันออกพรรษา


กระบวนการ PLC โรงเรียน

https://photos.app.goo.gl/KL1ZH5wWlB4Vd9mC3

ประเมินห้องสมุด 3 ดี

https://photos.app.goo.gl/ObaNOGRSsfl1bZZp2

กิจกรรมอาเซียน

https://photos.app.goo.gl/WIjPmRXuMNXC2f1D2


Comments