ภาพกิจกรรม7 ก.พ.62 ทัศนศึกษา26 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา27 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ

https://photos.app.goo.gl/M5HwUfHCeA9sbpWz2


ลูกเสือสำรอง16 ก.พ. 61

https://photos.app.goo.gl/Lud8oDm1xEfITEMv2


แข่งขันกีฬาศูนย์ฯ 25-29 ธ.ค. 60

https://photos.app.goo.gl/BelL58HRbEZhFZMY2


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

https://photos.app.goo.gl/rNZBmN0jmHS2WC8x1


พิธีมอบเกียรติวันแม่ 2560

https://photos.app.goo.gl/J7KulE03PxRHjE382


กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

https://photos.app.goo.gl/66RNCKNRZeE6GW0o2


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

https://photos.app.goo.gl/btPzZfCzgKaWR73B3


กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์

https://photos.app.goo.gl/AfjAuBkm5Ukufldd210 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ

https://photos.app.goo.gl/TcrfDr8ZmX27pzwj9


กิจกรรมไหว้ครู 256113 เม.ย. 61 ผ้าป่าโรงเรียน

https://photos.app.goo.gl/69Zbj8SQiNt5qtNRA


เข้าค่ายลูกเสือ 23-24 พ.ย. 60พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

https://photos.app.goo.gl/CdPKjNcTokJpk34r1


กิจกรรมวันแม่ 2560

https://photos.app.goo.gl/C7BAJmMpbueAIiZJ3


ทำบุญวันออกพรรษากระบวนการ PLC โรงเรียน

https://photos.app.goo.gl/KL1ZH5wWlB4Vd9mC3


ประเมินห้องสมุด 3 ดี

https://photos.app.goo.gl/ObaNOGRSsfl1bZZp2


กิจกรรมอาเซียน

https://photos.app.goo.gl/WIjPmRXuMNXC2f1D2


Comments