หน้าแรก


https://sites.google.com/buasom.ac.th/ita-online

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4  เพื่อให้นักเรียนได้รับประการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับคนอื่น การเดินทาง การรู้จักกาละเทศะ โดยมีจุดหมายปลายทาง ท ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2563 06:03 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • สร้างจุดเช็คอิน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวโ่ซมได้สร้างจุดเช็คอินของโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งจุดเช็คอ ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2563 07:43 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 25 ก.ค. 63 จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษแบบ active learning โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบฐานการเรียนรู้ ในช่วงสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนในช่วงปิดเรียนโควิด 19 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐาน แบ่งน ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 01:31 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 22 ก.ค. 63 ทำเจลล้างมือ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองทำเจลล้างมือไว้สำหรับใช้ในโรงเร ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 01:11 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 24 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 01:13 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม review หนองบัวโซม

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนของพวกเรา


ข่าวไอที

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจhttp://202.29.214.75/amssplus/index.php

http://smart.obec.go.th/index.php

https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/home/

http://data.bopp-obec.info/emis/

https://bobec.bopp-obec.info/

http://smallschnb1.blogspot.com/

youtube โรงเรียน


ปฏิทิน

ที่ตั้งโรงเรียน


http://www.buasom.ac.th/web-board

https://forms.gle/C1GRcCXMrJKNYSna8

https://forms.gle/RAvHeBiL5ZZwacyC8

https://forms.gle/az4gNsCHqKaEEFf69