หน้าแรก


https://sites.google.com/buasom.ac.th/ita-online

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • 16 ธ.ค. 63 คุณแม่สำเนียง วิสัยหมู เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคือคุณแม่สำเนียง วิสัยหมู ที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในวันเกิดของท่านในปีนี้ ซึ่งเด็กๆต่างมีความสุขเป ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2563 05:17 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 15 ธ.ค. 63 คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ คือคุณแม่ หนูนิล จันทร์สมัคร คุณแม่นฤมล จันทร์สมัคร ร ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2563 23:07 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 14 ธ.ค. 63 คุณแม่โฮม ปักษา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมขอขอบพระคุณคุณแม่โฮม ปักษา พร้อมครอบครัวญาติมิตร ที่ได้มาทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน จัดเต ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2563 22:59 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ONLINE 2020 ผลการประเมินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 37 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องในการประเม ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2563 20:13 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 - ป.4  เพื่อให้นักเรียนได้รับประการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับคนอื่น การเดินทาง การรู้จักกาละเทศะ โดยมีจุดหมายปลายทาง ท ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2563 06:03 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม review หนองบัวโซม

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนของพวกเรา


ข่าวไอที

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจhttp://202.29.214.75/amssplus/index.php

http://smart.obec.go.th/index.php

https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/home/

http://data.bopp-obec.info/emis/

https://bobec.bopp-obec.info/

http://smallschnb1.blogspot.com/

youtube โรงเรียน


ปฏิทิน

ที่ตั้งโรงเรียน


http://www.buasom.ac.th/web-board

https://forms.gle/C1GRcCXMrJKNYSna8

https://forms.gle/RAvHeBiL5ZZwacyC8

https://forms.gle/az4gNsCHqKaEEFf69