หน้าแรก

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • 15 ก.ค. 62 ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นโดยมีการถวายเทียนพรรษาและสังฆทานท ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2562 19:08 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • เสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการปลูกผัก โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2562 03:44 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 5 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความเสียสละเป็นจ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2562 03:29 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที และฝากตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการของนักเรียน งานนี้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจเป็นอย ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 00:45 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 26 มีนาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเร ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2562 07:40 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV


นำเสนอเกี่ยวกับโรงเรียน


ข่าวไอที
ครูและบุคลากรในโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจ


http://202.29.214.75/amssplus/index.php

http://smart.obec.go.th/index.php

https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/home/

http://data.bopp-obec.info/emis/

http://bobec.bopp-obec.info/

https://school.curriculum51.net/

http://smallschnb1.blogspot.com/


ปฏิทิน


ที่ตั้งโรงเรียน


วันที่ & เวลา