หน้าแรก


กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านช่วงโควิด 19     ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านโดยการเรียนออนไลน์ หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ก็จัดการเรียนการสอนโดยด ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2563 22:37 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในช่วงโควิด 19 นะครับ (เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ได้นับเวลาเรียน) เริ่ม 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563🌺🌺 ตารางการจ ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2563 18:46 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนท ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2563 00:48 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 20-21 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือฯศูนย์เมือง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฯเครือข่ายเมือง 6 เพื่อเป็นการฝึกการใช ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 06:24 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
 • 19-25 ธ.ค. 62 แข่งกีฬาศูนย์ฯเมือง 6 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเมือง 6 "หนองปลาขาวเกมส์ " ซึ่งผลงานนักเรียนในปีนี้ถือว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย ...
  ส่ง 28 ธ.ค. 2562 02:50 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice DLTV

การแสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

นำเสนอเกี่ยวกับโรงเรียน


ข่าวไอที

ครูและบุคลากรในโรงเรียน

Link ที่น่าสนใจ


http://202.29.214.75/amssplus/index.php

http://smart.obec.go.th/index.php

https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/home/

http://data.bopp-obec.info/emis/

http://bobec.bopp-obec.info/

https://school.curriculum51.net/

http://smallschnb1.blogspot.com/


youtube โรงเรียนปฏิทิน


ที่ตั้งโรงเรียน


วันที่ & เวลา